Login
De visie die de werkgroep Mannendag Albasserwaard en Vijfheerenlanden voor ogen staat, komt op het volgende neer:
De doelgroep van de mannenbeweging wordt in eerste instantie gevormd door alle min of meer meelevende christenmannen, jong en oud. In ons land gaat dat wellicht om ongeveer 1,5 miljoen mannen. We geloven daarbij dat, als mannen zich laten vernieuwen, zij ook visie krijgen om niet-christen-mannen met het Evangelie te bereiken. In principe is de Mannendag regionaal van opzet en worden de onderwerpen gekozen die in deze streek aanspreken.

Foto's

Naar het Picasa-album

Downloads


Mannendag 2017

Nieuws

Mannendag op Facebook

Mannendag Alblasserwaard en Vijfheerlenanden is nu ook te volgen op FacebookLees meer...

Naar het nieuws